Milan Kolena
Milan Kolena
Dirigent / umelecký riaditeľ
Dirigent Speváckeho zboru Apollo a Schola Gregoriana Bratislavensis
Umelecký riaditeľ hudobných festivalov v Bratislave
Predseda / člen poroty medzinárodných zborových súťaží
Pedagóg VŠMU - medzinárodné zborové prednášky a semináre
EN SK

Životopis

doc. Milan Kolena ArtD.

Milan Kolena – dirigent a umelecký vedúci Speváckeho zboru Apollo, vedúci gregoriánskej scholy Schola Gregoriana Bratislavensis. Na Konzervatóriu v Žiline študoval klavír, spev a zborové dirigovanie. Je absolventom zborového dirigovania na VŠMU v Bratislave u prof. Petra Hradila. Svoje štúdium zamerané na sakrálnu zborovú tvorbu si doplnil doktorandským štúdiom na VŠMU v Bratislave a štúdiom gregoriánskeho chorálu na Universität für Musik und darstellende Kunst vo Viedni u Prof. J.  Kohlhäufla. Aktívne spolupracuje v oblasti interpretácie gregoriánskeho chorálu s Prof. Dr. F.K. Prasslom z Grazu a s Prof . Dr. J. B. Göschlom  z Mníchova. Je autorom prvej slovenskej odbornej publikácie o gregoriánskom choráli „Súčasné smery v interpretácii gregoriánskeho chorálu“.

V minulosti pôsobil ako  asistent v Chlapčenskom speváckeho zbore v Bratislave a ako dirigent Speváckeho zboru bratislavských učiteľov.

Pedagogicky pôsobí na VŠMU v Bratislave, kde prednáša dirigovanie zboru a gregoriánsky chorál. Od roku 1998 je umeleckým riaditeľom Námestovských hudobných slávnosti – medzinárodného festivalu speváckych zborov v sakrálnej zborovej tvorbe. Od roku 2006 je umeleckým riaditeľom niekoľkých festivalov v Bratislave:

 • Medzinárodný festival speváckych zborov „Musica sacra“
 • Medzinárodný festival speváckych zborov „Slovakia Cantat“
 • Medzinárodný festival adventnej a vianočnej hudby
 • Medzinárodný festival gregoriánskeho chorálu
 • Medzinárodný mládežnícky hudobný festival

 So speváckym zborom Apollo koncertoval v mnohých európskych štátoch a získal niekoľko významných ocenení na medzinárodných súťažiach:

1998:     1. miesto na medzi­národnom festivale „Pražské dny sborového spěvu“ v Prahe a zvláštna cena za štýlové prevedenie súťažného programu.

2002:     zvláštna cena za výborné predvedenie českej súčasnej hudby na medzinárodnom súťažnom festivale speváckych zborov „Jaro se otvíra“ v Českom Krumlove

2005:     zlatá medaila na medzinárodnom zborovom festivale “Svátky Písně Olomouc”, Česká republika

Zúčastňuje sa ako člen poroty na domácich a zahraničných festivaloch zborového spevu (Česko, Poľsko, Slovensko, Taliansko, Litva, Belgicko, Rusko). Vedie odborné semináre o interpretácii gregoriánskeho chorálu a vokálnej polyfónie na domácich a zahraničných univerzitách a zborových festivaloch (Jihlava, Olomouc, Pecka, Bratislava, Námestovo, Banská Bystrica, Katowice, Kaunas, Petrohrad, Moskva, Jekaterinburg)

S gregoriánskou scholou sa podieľal na hudobno-vedeckom výskume v rámci programu  „Pamäť sveta“, ktoý vyhlásilo UNESCO v roku 1993. Ide o hudobnú rekonštrukciu troch Bratislavských antifonárov z 15 storočia. Výsledkom výskumu sú CD nahrávky troch Bratislavských antifonárov. Výskum sa uskutočnil  v spolupráci so Slovenskou Národnou knižnicou v Martine.

Základné údaje

Dátum a miesto narodenia: 23.5. 1965 v Námestove

Národnosť: slovenská                                                                            

Stav: ženatý, 3 deti

Skúsenosti

Okt. 1998- doteraz

VŠMU, Bratislava,

Katedra skladby a dirigovania, Oddelenie cirkevnej hudby,


Odborný asistent,

 • dirigovania zboru

 • gregoriánsky chorál

 • cvičenie v gregoriánskom choráli


Sept. 1996- 2006

Cirkevné konzervatórium, Bratislava,


Pedagóg

 • dirigovania zboru

 • gregoriánsky chorál

 • cvičenie v gregoriánskom choráli

 • dirigovanie v gregoriánskom choráli


1993- doteraz

Spevácky zbor Apollo, Bratislava,

Schola Gregoriana Bratislavensis


Dirigent a umelecký vedúci

 • gregoriánsky chorál

 • sakrálna zborová tvorba , spirituá


1995- doteraz

Medzinárodného festivalu v sakrálnej zborovej tvorbe, Námestovo


Umelecký riaditeľ

Marec a október 2002

Universität für Musik und darstellende Kunst in Graz, Austria

Institut für Kirchenmusik und Orgel, Prof. F.K. Prassl

vedecká spolupráca v gregoriánskom choráli v rámci vedeckého programu AKTION ÖSTERREICH – SLOWAKEI


2006 – doteraz

Medzinárodný festivalu speváckych zborov „Musica Sacra“ v Bratislave .

Medzinárodný festivalu speváckych zborov „ Slovakia Cantat“ v Bratislave

Medzinárodný festivalu adventnej a vianočnej hudby v Bratislave

Medzinárodný festivalu gregoriánskeho chorálu v Bratislave

Medzinárodný mládežnícky hudobný festivalu v Bratislave


Umelecký riaditeľ

člen medzinárodnej poroty na domácich a zahraničných festivaloch zborového spevu. (Česko, Poľsko, Slovensko, Taliansko, Litva, Belgicko, Rusko). 


Odborné semináre  o interpretácii gregoriánskeho chorálu a o interpretácii vokálnej polyfónii  na domácich a zahraničných univerzitách  a zborových festivaloch.  ( Jihlava, Olomouc, Pecka, Bratislava, Námestovo,  Katowice, Banská Bystrica, Kaunas- Litva, Moskva, Petrohrad - Rusko)


Vzdelanie

12. december 2001- VŠMU, Bratislava, Slovakia- ukončenie doktorandského štúdia v Odbore dirigovanie zboru a gregoriánsky chorál, - artist doctor /ArtD./

 

1995-2000 VŠMU, Bratislava, doktorandského štúdia v Odbore dirigovanie zboru a gregoriánsky chorál

1996-2000 Universität für Musik und darstellende Kunst in Wien, Austria

štúdium gregoriánskeho chorálu v rámci doktorandského štúdia v Bratislave

 

1990-1994 VŠMU, Bratislava, dirigovanie zboru

 

1983-1989 Konzervatórium v Žiline

klavír, spev, dirigovanie