Milan Kolena
Milan Kolena
Dirigent / umelecký riaditeľ
Dirigent Speváckeho zboru Apollo a Schola Gregoriana Bratislavensis
Umelecký riaditeľ hudobných festivalov v Bratislave
Predseda / člen poroty medzinárodných zborových súťaží
Pedagóg VŠMU - medzinárodné zborové prednášky a semináre
EN SK

choir-picture-original

Spevácky zbor Apollo zameriava svoj repertoár na súčasnú sakrálnu slovenskú tvorbu. Naštudoval a interpretoval rozsiahle skladby od vynikajúceho slovenského skladateľa Pavla Kršku. (Stabat Mater,  Rekviem,  Te Deum, Missa Solemnis). Súčasťou repertoáru zboru je aj sakrálna zborová tvorba z obdobia gregoriánskeho chorálu, renesancie, romantizmu a súčasnosti, rovnako ako ľudové piesne a koledy v zborovej úprave. V roku 2003 zbor nahral CD Moteta s dielami Antona Brucknera.

Zbor pravidelne spieva na omšiach v Jezuitskom kostole a v iných bratislavských kostoloch. Každoročne usporadúva benefičné koncerty v prospech Detskej onkologickej kliniky v Bratislave. Spolupracuje so sólistami Hudobnej fakulty VŠMU ako aj so zahraničnými zbormi. Je spoluorganizátorom festivalov zborovej hudby v Bratislave.

Spevácky zbor Apollo

Spevácky zbor Apollo vznikol  v roku 1995 ako vysokoškolský zbor, v ktorom spievajú študenti  z celého Slovenska študujúci na vysokých školách v Bratislave. Za veľmi krátky čas sa zbor vypracoval na kvalitný reprezentatívny zbor Slovenska o čom svedčí rad súťažných ocenení.

1998:     1. miesto na medzi¬národnom festivale „Pražské dny sborového spěvu“ v Prahe a zvláštna cena za štýlové prevedenie súťažného programu.

2002:     zvláštna cena za výborné predvedenie českej súčasnej hudby na medzinárodnom súťažnom festivale speváckych zborov „Jaro se otvíra“ v Českom Krumlove

2005:     zlatá medaila na medzinárodnom zborovom festivale “Svátky Písně Olomouc”, Česká republika

Často vystupuje na prestížnych podujatiach domáceho i medzinárodného charakteru. Navštívil niekoľkokrát  Taliansko aj iné krajiny: Citta´ di Nuoro, Rím, Fano, Loreto, Olbia /Taliansko/; Poznaň /Poľsko/; Banja Luka /Bosna a Hercegovina/; Szeged, Miskolc /Maďarsko/; Mníchov /Nemecko/ Praha, Olomouc, Brno, Pardubice /Česká republika/; Viedeň /Rakúsko/ ako aj mnohé slovenské mestá.

Medzi vystúpenia speváckeho zboru Apollo v zahraničí patrí:

1998: Rassegna Internazionale Corale e Polifonica in Citta di Nuoro, Taliansko

2000: Musiche per il Natale in Roma, Taliansko

2002: Incontro Internationale Polifonico, Fano , Taliansko

2004: Incontro Internationale Polifonico, Loreto , Taliansko

2006: Incontro Internationale Polifonico, Loreto , Taliansko

2007: Gliwicke spotkanie Choralne, Gliwice, Poľsko

2008: Banja Luka Choral Meetings, Banja Luka, Bosna a Hercegovina

2009: Universitat Cantat, Poznaň, Poľsko

2010: Virgo Lauretana, Loreto, Taliansko

2011: Festival komorných speváckych zborov, Miskolc, Maďarsko

2011: Festival zborovej sakrálnej hudby, Olbia, Taliansko

2012: Virgo Lauretana, Loreto, Taliansko

2013: Eurasia Cantat, Ekaterinburg, Rusko

2013: Festa Academnica, Velehrad - Praha - Pardubice, Česká republika

2014: Festival zborovej sakrálnej hudby, Olbia, Taliansko

2015: Virgo Lauretana, Loreto, Taliansko

2015: Festival komorných speváckych zborov, Miskolc, Maďarsko

2015: Festival Singing World, Petrohrad, Rusko

 

Vystúpenia speváckeho zboru Apollo

4.12.2011

Adventný benefičný koncert v Záhorskej Bystrici

18.-20.11. 2011

Koncertné vystúpenia speváckeho zboru Apollo počas festivalu FESTA ACADEMICA 2011, Hudební oslava Mezinárodního dne studenstva, Pardubice

13.11.2011

Benefičný koncert speváckeho zboru Apollo, naštudovanie diela Rekviem pre sóla, dva miešané zbory a organ od Pavla Kršku

28.9.-2.10.2011

17. medzinárodný festival sakrálnej zborovej hudby, Olbia, Taliansko

11.9.2011

Koncertné vystúpenie speváckeho zboru Apollo v Dudinciach

26.5.2011

Otvárací koncert festival Musica Sacra Bratislava, Jezuitský kostol

20.-21.5.2011

Koncertné turné po Slovensku: Bobrovec, Lipany, Košice

25.3.2011

Medzinárodný festival komorných zborov v Miškolci, Maďarsko

19.12.2010

Medzinárodný zborový festival, Goldener Vereinsaal Viedeň, Rakúsko

15.12.2010

Benefičný koncert na podporu Kliniky detskej onkológie a hematológie v Bratislave, Slovenský rozhlas, Bratislava

14.12.2010

koncert vianočné trhy, Bratislava

11.12.2010

koncert, Mníchov, Nemecko

2.10.2010

koncert, Mojmírovce

7.-11.4.2010

Medzinárodný zborový festival Virgo Lauretana, koncerty, Loreto, Taliansko

29.1.2010

Benefičný koncert na podporu Kliniky detskej onkológie a hematológie v Bratislave, Jezuitský kostol, Bratislava

16.12.2009

koncert vianočné trhy, Bratislava

21.11.2009

Festa Academica, Medzinárodný festival akademických speváckych zborov, koncerty, Pardubice, praha, Česká republika

17.6.2009

Medzinárodný festival Univesitat Cantat 2009, koncerty, Poznaň, Poľsko

10.12.2008

vianočný koncert, Malacky

22.11.2008

koncert, premiéra Missa Solemnis Pavol Krška, Jezuitský kostol, Bratislava

22.6.2008

koncert k storočnici Eugena Suchoňa, Zrkadlová sieň, Bratislava

2.5.2008

koncert, Szeged, Maďarsko

3.5.2008

koncert, Banja Luka, Bosna a Hercegovina

24.11.2007

koncert, Banská Bystrica

26.10.2007

Medzinárodný festival speváckych zborov Rybnicka jesieň chorálna, koncerty, Rybnik, Poľsko

21.10.2007

koncert, Jezuitský kostol, Bratislava

29.9.2007

koncert, Mojmírovce

23.5.2007

Medzinárodný festival Musica Sacra Bratislava, koncert, Bratislava

28.4.2007

Medzinárodný festival Gliwicke spotkanie choralne, koncerty, Gliwice, Poľsko