Milan Kolena
Milan Kolena
Dirigent / umelecký riaditeľ
Dirigent Speváckeho zboru Apollo a Schola Gregoriana Bratislavensis
Umelecký riaditeľ hudobných festivalov v Bratislave
Predseda / člen poroty medzinárodných zborových súťaží
Pedagóg VŠMU - medzinárodné zborové prednášky a semináre
EN SK

milan-kolena-2-thumb-original

SCHOLA GREGORIANA BRATISLAVENSIS bola založená v roku 2002. Jej aktivity a ciele sa sústreďujú na semiologickú interpretáciu gregoriánskeho chorálu podľa najstarších semiologických prameňov z 9.-11. storočia a na uvádzanie gregoriánskych spevov pochádzajúcich zo slovenskej tradície z 13.-15. storočia.V rokoch 2005 až 2007  patrili   medzi  významné aktivity Scholy Gregoriana Bratislavensis  nahrávky troch  Bratislavských antifonárov z konca 15. storočia, ktoré boli vydané v digitálnej podobe na CD- ROM v spolupráci so Slovenskou národnou knižnicou v Martine  a Univerzitnou knižnicou v Bratislave.

Schola Gregoriana Bratislavensis

Nahrávanie sa uskutočnilo ako súčasť pilotného projektu  celosvetového programu UNESCO Pamäť sveta v Slovenskej republike.

Touto formou boli  postupne domácej a svetovej odbornej a kultúrnej verejnosti po prvýkrát predstavené rukopisy, ktoré sa na Slovensku zachovali z obdobia stredoveku. Nahrávanie prebiehalo v Primaciálnom paláci v  Bratislave - v kaplnke sv. Ladislava.

Schola Gregoriana Bratislavensis stála pri zrode Medzinárodného festivalu gregoriánskeho chorálu v Bratislave -  jediného festivalu na Slovensku a zároveň jedného z mála festivalov v Európe, ktoré sú zamerané na interpretáciu gregoriánskeho chorálu podľa najstarších prameňov z 9.-11 storočia. Za krátky čas sa festival stal významným kultúrnym podujatím nielen v Bratislave ale aj na celom Slovensku.

Schola Gregoriana Bratislavensis vystupovala na niekoľkých spievaných sv. omšiach s gregoriánskym chorálom, ktoré v rámci nedeľných sv. omší z Jezuitského kostola v Bratislave často vysiela rádio Lumen.

K významným vystúpeniam v zahraničí patrí účasť scholy na Medzinárodnom festivale gregoriánskeho chorálu vo Florencii v Taliansku v roku 2008, 2011 kde koncertne prezentovala nielen svoj tradičný repertoár gregoriánskeho chorálu ale aj spevy z Bratislavského antifonára, ktoré boli prijaté s veľkým úspechom.

 

Vystúpenia

15.-18.9.2011

In Canto Gregoriano, medzinárodný gregoriánsky festival, Florencia, Taliansko

20.11.2010

Koncert gregoriánskeho chorálu v rámci  podujatia „ Slovenska gotika v Paríži“, Francúzsko,
www.siparis.mfa.sk

21.-24.10.2010

Medzinárodný festival gregoriánskeho chorálu, koncert, Bratislava

10.10.2010

Koncert gregoriánskeho chorálu, Vráble

24.9.2010

Medzinárodný festival Ars Antiqua, koncert, Štítnik

4.7.2010

Dni cirkevnej hudby, vystúpenie počas sv. omše s krátkym koncertom, Topoľčany

1.6.2010

Medzinárodný festival „Dni starej hudby“, vystúpenie počas sv. omše, Kostol Trinitárov, Bratislava,
http://www.earlymusic.sk/index2010.php
?page=dsh_profil_schola_gregoriana&
menu=dsh_menu_sl

8.5.2010

Medzinárodný festival chrámovej hudby, koncert gregoriánskeho chorálu, Pezinok

28.9.2008

In Canto Gregoriano, medzinárodný gregoriánsky festival, Florencia, Taliansko

18.10.2007

Medzinárodný festival gregoriánskeho chorálu, koncert, Bratislava