Milan Kolena
Milan Kolena
Dirigent / umelecký riaditeľ
Dirigent Speváckeho zboru Apollo a Schola Gregoriana Bratislavensis
Umelecký riaditeľ hudobných festivalov v Bratislave
Predseda / člen poroty medzinárodných zborových súťaží
Pedagóg VŠMU - medzinárodné zborové prednášky a semináre
EN SK

Vitajte na stránke Milana Kolenu

Som dirigentom miešaného speváckeho zboru Apollo, ktorý je zložený zo spevákov a študentov z celého Slovenska. Spevácky zbor Apollo je komorný miešaný spevácky zbor , ktorý sa zameriava na interpretáciu zborovej hudby od renesancie až po súčasnosť. Koncertuje doma a v zahraničí a na rôznych hudobných zborových festivaloch, ktoré sa hlavne zameriavajú na sakrálnu zborovú hudbu. V repertoári ma aj významné sakrálne skladby súčasného slovenského skladateľa Pavla Kršku, ktorý ich napísal aj pre spevácky zbor Apollo.

Som vedúcim gregoriánskej scholy Schola Gregoriana Bratislavensis, ktorá sa zaoberá interpretáciou najstarších hudobných skladieb zachovaných na Slovensku. Tie sa nachádzajú v Bratislavskom antifonari z 15 storočia. Repertoárom gregoriánskej scholy je liturgický repertoár gregoriánskeho chorálu v latinskom jazyku, ktorý sa nachádza v Graduale Triplex a a ktorý sa interpretuje v liturgiu v latinskom jazyku.

Ako pedagóg prednášam dirigovanie zboru a interpretácia rôznych štýlových období na VŠMU v Bratislave, na Katedre Skladby a dirigovania. Na oddelení Cirkevnej

hudby vyučujem interpretáciu a semiológiu gregoriánskeho chorálu. Výučba gregoriánskeho chorálu zahŕňa štúdium podľa najnovších poznatkov gregoriánskej semiológie a gregoriánskej paleografie. Základom štúdia sú neumy santgallenskej a metzkej notácie, ktoré sa nachádzajú v jednotlivých rukopisoch z 10 storočia.

V rámci medzinárodných zborových festivaloch sa zúčastňujem nielen ako člen medzinárodnej poroty , ale aj ako lektor seminárov , ktoré sú zamerané na interpretáciu gregoriánskeho chorálu, klasickej vokálnej polyfonie a sakrálnej zborovej hudby v jednotlivých štýlových obdobiach.

Som umelecký riaditeľ niekoľkých významných medzinárodných hudobných a zborových festivaloch v Bratislave: Slovakia cantat, Musica sacra Bratislava, Mládežnícky hudobný festival, Festival adventnej vianočnej hudby a Medzinárodného festivalu gregoriánskeho chorálu v Bratislave.

Viac informácii o mojich aktivitách môžete nájsť na tejto stránke.

Ďakujem vám za návštevu

podpis-kolena-original
Milan Kolena