Milan Kolena
Milan Kolena
Dirigent / umelecký riaditeľ
Dirigent Speváckeho zboru Apollo a Schola Gregoriana Bratislavensis
Umelecký riaditeľ hudobných festivalov v Bratislave
Predseda / člen poroty medzinárodných zborových súťaží
Pedagóg VŠMU - medzinárodné zborové prednášky a semináre
EN SK

Prednášková činnosť a pedagogická činnosť

Pedagogická činnosť na VŠMU Bratislava
Katedra Skladby a dirigovania

  • Dirigovanie zboru
  • Interpretáciu rôznych štýlových období
  • Interpretácia,  semiológia a dirigovanie  gregoriánskeho chorálu
     

V rámci programu Erazmus – výučba zahraničných študentov VŠMU:

Zimný a letný semester 2018/2019

Agnesse Korvstileva - zborové dirigovanie, Riga, Latvia

Zimný semester 2011

Agnieszka Więckiewicz, zborové dirigovanie, Bydgoszcz, Poľsko

Letný semester 2010

Marta Mysluk, zborové dirigovanie, Bydgoszcz, Poľsko

Letný semester 2009

Karolina Gut, zborové dirigovanie, Katowice, Poľsko

Letný semester 2008

Alexandra Solecka, zborové dirigovanie, Bydgoszcz, Poľsko

Prednášková činnosť na medzinárodnej úrovní

3.3.2014

Choir workshop at Wesleyan University, USA

4.3.2014

Choir workshop at University of Missouri, Columbia, USA

14.3.2014

Choir workshop at Colorado State University, USA

7.4.2014

Lecture at the symposium "Sacred music and today", Banská Bystrica

9.10.4.2014

Lecture at the international conference in Gdansk, Poland

29.4.2011

Workshop: Problematika interpretácie renesančnej zborovej hudby ; Medzinárodný zborový festival Eurasia Cantat 2011, Jekaterinburg, Rusko

http://www.eurasia-cantat.ru/en

26.11.2010

Workshop: Sakrálna zborová tvorba Antona Brucknera ; Medzinárodný festival zborov Cantate Domino 2010, Kaunas, Litva

http://www.kaunascantat.lt/

26.11.2010

Workshop v rámci programu Erazmus: Sakrálna zborová tvorba Antona Brucknera ; Hudobná fakulta v Kaunase, Litva

http://www.kaunascantat.lt/

30.7.-4.8.2010

Workshop: Interpretácia renesančnej polyfónie ; Medzinárodný festival zborov The Singing World, Petrohrad, Rusko

http://www.singingworld.spb.ru/

27.11.2009

Workshop: Problematika interpretácia renesančnej polyfónie ; Medzinárodný festival zborov Cantate Domino 2009, Kaunas, Litva

http://www.kaunascantat.lt/

27.11.2009

Workshop v rámci programu Erazmus: S poločné interpretačné znaky v gregoriánskom choráli a klasickej vokálnej polyfónii ;  Hudobná fakulta v Kaunase, Litva

http://www.kaunascantat.lt/

23.3.2007

Workshop: Interpretácia gregoriánskeho chorálu ; zborová súťaž Ogolnopolsi konkurs, Bydgoszcz, Poľsko

19.5.2007

Workshop: Problematika interpretácia renesančnej hudby ; Námestovské hudobné slávnosti, Námestovo

http://www.choral-music.sk/en/festival/detail/1