Milan Kolena
Milan Kolena
Dirigent / umelecký riaditeľ
Dirigent Speváckeho zboru Apollo a Schola Gregoriana Bratislavensis
Umelecký riaditeľ hudobných festivalov v Bratislave
Predseda / člen poroty medzinárodných zborových súťaží
Pedagóg VŠMU - medzinárodné zborové prednášky a semináre
EN SK

CD/DVD nahrávky » Pavol Krška - Rekviem pre dva zbory, sóla a organ

Zoznam skladieb:
Kliknutím si skladby môžete prehrať.

Michaela Kušteková /soprán/, Radka Mičová /alt/

Juraj Hollý /tenor/, Matúš Trávniček /bas/

Spevácky zbor Apollo

Organ: Mária Kolenová

Diriguje: Milan Kolena

© Spevácky zbor Apollo, Bratislava

℗ 2012 RTVS