Milan Kolena
Milan Kolena
Dirigent / umelecký riaditeľ
Dirigent Speváckeho zboru Apollo a Schola Gregoriana Bratislavensis
Umelecký riaditeľ hudobných festivalov v Bratislave
Predseda / člen poroty medzinárodných zborových súťaží
Pedagóg VŠMU - medzinárodné zborové prednášky a semináre
EN SK

CD/DVD nahrávky » Anton Bruckner – Motetá, Spevácky zbor Apollo

Dirigent: Milan Kolena

Mária Kolenová – organ
Ondrej Šaling – tenor
Branislav Belorid – pozauna I.
Ľubomír Šantavý – pozauna II.
Martin Noga – pozauna III.
Hudobná réžia – Víťazoslav Kubička